CHÍNH SÁCH CTV


THI GIAN THANH TOÁN: Thanh toán vào ngày 5 hàng tháng.

THI HN LƯU COOKIE: 30 ngày.

Ví dụ cookie là 30 ngày, khách hàng click qua link Affiliate của bạn nhưng chưa mua hàng ngay. Nếu khách hàng quay lại mua hàng qua link của bạn hoặc vào trực tiếp trang chủ nhà cung cấp thì trong thời gian lưu cookies là 30 ngày, bạn vẫn được tính hoa hồng.

Chính sách CTV

BƯỚC 1:  Đăng ký thành viên trên Website 

Để đăng ký thành viên trên Website bạn truy cập trang web công ty tại địa chỉ:  

https://vuongquochatkho.com/

Chọn vào biểu tượng tài khoản trên thanh menu -> Chọn "Đăng ký"


Tiến hành nhập các thông tin của bạn -> Bấm ‘Tiếp Tục’ -> Nhận mã xác thực -> Nhập mã xác thực vào ô yêu cầu để xác thực tài khoản -> Bấm ‘Xác thực và đăng nhập’.
BƯỚC 2: Đăng ký trở thành cộng tác viên trên trong Trang Cá Nhân của Tài Khoản Trên Website
Chọn biểu tượng tài khoản -> Trang Cá Nhân


Chọn vào Mục 'Cộng tác viên' -> Điền thông tin -> Bấm 'Đăng Kí' (Bạn cần điền đầy đủ thông tin để chúng tôi có thể xác minh danh tính và tài khoản nhận hoa hồng của bạn) 


BƯỚC 3: Chờ duyệt tư cách cộng tác viên 

BƯỚC 4: Kiểm tra và giới thiệu link mua sản phẩm CHÍNH SÁCH TRẢ HOA HỒNG
Cộng tác viên được hưởng 2 mức chiết khấu
1- Chiết khấu trực tiếp bán cho khách hàng
2-Chiết khấu 2% gián tiếp từ cộng tác viên khác thuộc tuyến dưới của mình

Doanh số Chiết Khấu
2.000.000 10%
10.000.000 11%
20.000.000 12%
30.000.000 14%
50.000.000 15%