Chat Facebook

Chi tiết bài viết

Hạt Mắc ca tươi

Hạt Macca tươi, dưới dây là hình ảnh hạt mắc ca tươi lúc còn xanh chưa được phơi khô và quả nó lúc còn trên cây nhìn thật thú vị, mấy con sóc nó thích hạt này lắm nè còn tươi thì cắn được chứ khô rồi có mà cắn gẫy răng nhé.

Hạt macca tuoi

quả mắc ca tươi

 

trai macca tuoi